bilden ändras var tionde sekund

Bildspel om trådkonst



figur

figur.jpg

En svensk konstnär som inspirerats av metalltrådens möjligheter är Caroline Blixt.