bilden ändras var tionde sekund

Bildspel om trådkonstfigur

figur.jpg

En svensk konstnär som inspirerats av metalltrådens möjligheter är Caroline Blixt.